Sprzątanie Świata

Kółko ekologiczne, wraz z opiekunami p.Barbarą Makowską i p.Barbarą Rogowską po raz kolejny zorganizowało akcję Sprzątanie Świata. Sprzątanie odbyło się wzdłuż głównej szosy, która prowadzi przez wieś Małe Bałówki. Po zakończenie pracy, na dzieci czekał poczęstunek w świetlicy wiejskiej, przygotowany przez panią sołtys Krystynę Bergolc oraz panie z KGW. Bardzo dziękujemy!Opiekę tego dnia nad dziećmi sprawowały panie Barbara Makowska oraz Zyta Rogowska.