Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

Rok szkolny 2019/2020

 

Barska Dorota Pedagog szkolny, logopeda
Chała Tomasz Nauczyciel języka angielskiego
Cichewicz Genowefa Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć świetlicowych
Dworznikowska Dominika Nauczyciel matematyki (zastępstwo)
Grzesiak Natalia Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacja
 ks. Żynda Tomasz Nauczyciel religii
Wioletta Kędziorska Nauczyciel j. rosyjskiego
Knowska Kamila Nauczyciel przedszkola, zajęć świetlicowych
Kopistecka Mariola Nauczyciel przyrody, zajęć komputerowych,  bibliotekarz
Kozłowska Wioletta DYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel religii
Makowska Barbara Nauczyciel edukacji przedszkolnej
Maron Rafał Nauczyciel fizyki
Mickiewicz Grzegorz Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel techniki
Pączkowska Marta Nauczyciel przedszkola- urlop macierzyński
Piecha Lucyna Nauczyciel języka polskiego, historii
Rogowska Barbara Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyka, j.angielski ,WICEDYREKTOR
Rogowska Zyta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
 Sylwia Żelazna
Weisgerber Monika Nauczyciel muzyki i chóru
Mickiewicz Magdalena Wychowanie do życia w rodzinie, urlop macierzyński
Wyszyńska Iwona Nauczyciel języka polskiego, historii  i wychowania fizycznego
Wetzel-Kowalska Lidia Nauczyciel biologii, chemii
Marek Dziekoński Nauczyciel geografii
Kamiński Arkadiusz Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Krystyna Wójcik- Wiśniewska Nauczyciel historii