Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

Łukasz Stępień

Paulina Stępień

Julia Pokojska

Paweł Stępień

Aleksandra Wyrostek

Oliwia Tomaszewska