Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2018/2019

Opiekun – p.Iwona Wyszyńska

Przewodnicząca: Roksana Kamińska

Zastępca: Oskar Rakoczy

Sekretarz: Aleksandra Wyrostek