Narodowe czytanie “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

Narodowe czytanie "Wesela"
Dnia 07.09.2017 w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie “Wesela” zorganizowane przez bibliotekę szkolną.
Panie bibliotekarki Lucyna Piecha i Mariola Kopistecka wybrały fragmenty dramatu i przydzieliły role.
Zaproszono następujących gości: Wójta Gminy Kurzętnik pana Wojciecha Dereszewskiego, którego tego dnia reprezentowała pani Wicewójt Teresa Łątkowska, Panią Dyrektor naszej szkoły, Wiolettę Kozłowską, sołtysa wsi Tereszewo, a zarazem przedstawiciela OSP pana Mariana Kulwickiego. Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich panią Ludwikę Borkowską oraz przedstawiciela rodziców pana Jarosława Borkowskiego.
Od godziny 11.00 do godziny 11.45 zaproszeni goście czytali z podziałem na role fragmenty “Wesela” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego.
Na wstępie pani Lucyna Piecha przywitała i przedstawiła przybyłych gości oraz przybliżyła tematykę dramatu oraz jego bohaterów. Następnie Pani Mariola Kopistecka ogłosiła konkurs plastyczny na najpiękniejszą ilustrację do wysłuchanych fragmentów utworu.
Po tym nastąpiło WIELKIE CZYTANIE. Przeczytano 4 sceny. Każda scena ilustrowana była kadrem z filmu wyświetlanego na tablicy multimedialnej. Uczniowie nagrodzili czytających poszczególne fragmenty gromkimi brawami.
Po skończonym czytaniu głos zabrała Wicewójt pani Teresa Łątkowska, która poinformowała uczniów, że pierwszy raz brała udział w Narodowym Czytaniu i akcja ta bardzo jej się spodobała. Stwierdziła, że jest to wspaniała zachęta do czytania dla uczniów i dorosłych. Potwierdziła też, że z przyjemnością przyjmie zaproszenie na kolejne czytanie. Na zakończenie pani dyrektor i panie bibliotekarki podziękowały przybyłym oraz wręczyły gościom pamiątkowe dyplomy.

Dodaj komentarz