W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli na terenie Gminy Kurzętnik, rodzice dzieci, które będą objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024( dzieci od 3 do 6 lat) proszeni są o wypełnienie anonimowej ankiety. Druk ankiety dostępny jest w szkołach i przedszkolach oraz na stronie internetowej Gminy Kurzętnik (stanowi załącznik do komunikatu). Wypełnione ankiety można złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Kurzętnik lub w sekretariatach w szkołach i przedszkolach do dnia 13 lutego 2023 roku.

Załącznik – ankieta