70-lecie SKO W TERESZEWIE

27 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość 70-lecia SKO w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Komisarz Gminy Kurzętnik Pan Piotr Piątek, Dyrektor Banku PKO BP Pani Barbara Mederska, pracownik banku Pani Magdalena Ryczkowska, Dyrektorzy Szkół i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gminie Kurzętnik: Pani Dyrektor Anna Błaszkowska, Pani Dyrektor Jolanta Paplińska, Pani Dyrektor Katarzyna Pukalska Pani Dyrektor Paulina Zatorska obecna była również przewodnicząca Rady Rodziców Pani Emilia Lewicka.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor naszej placówki Pani Wioletta Kozłowska przybliżając nieco 70-letnią historię SKO w naszej szkole. Pan Komisarz podczas swojego wystąpienia docenił pracę i osiągnięcia szkoły dotyczące idei oszczędzania. Podkreślił wkład pracy Pani Dyrektor oraz opiekunek SKO. Na ręce Pani Dyrektor gratulacje złożyli także Dyrektorzy szkół oraz Pani Dyrektor Banku PKO BP.
Następnie zaprezentowano prezentację multimedialną przedstawiającą historię, teraźniejszość i osiągnięcia SKO.

Kolejnym elementem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy Vb. Podczas uroczystości nie zabrakło także prezentów i oczywiście jubileuszowego tortu, którego pierwsze kawałki zostały pokrojone przez Panią Dyrektor i Pana Wójta, a świeczkę na torcie zdmuchnęła uczennica klasy I Emilka Borkowska.
W tym dniu zostały też ogłoszone wyniki i wręczone nagrody laureatom trzech konkursów.
Mistrz matematyki:
Klasa 1 Hubert Dembiński
Klasa 2 Hubert Knowski
Klasa 3 Krzysztof Derych

“Projekt okolicznoscowej monety”
z okazji 70-lecia SKO w Tereszewie:
1 miejsce Filip Kotewicz
2 miejsce Fabian Pokojski
3 miejsce Milena Gołębiewska

Wyrożnienia:
Zofia Pokojska
Zofia Grochowiak
Tomasz Kogut

“Historia SKO” – konkurs wiedzowy:
1 miejsce Martyna Gronowska
2 miejsce Natalia Zimnicka
3 miejsce Agata Smolińska

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!???

Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego

Dnia 21 kwietnia 2023r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Narodowego Czytana Pisma Świętego, w tym roku mottem były słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu do Koryntian z rozdziału 11: „Czy chcecie gardzić Kościołem Boga” a księgą Pisma Świętego wybraną do tegorocznego czytania: Ewangelia wg św. Jana., aby w jej świetle lepiej odkrywać, w jaki sposób Ojciec, Syn i Duch święty budują Kościół mocą Słowa Bożego, które od Boga pochodzi, a objawione zostało w pełni przez Jezusa Chrystusa i do dzisiaj niesie ludziom Ducha rodzącego w nich zbawczą wiarę. Wybrane fragmenty Ewangelii wg św. Jana przeczytali nam: Komisarz Gminy Kurzętnik Piotr Piątek, prezes OSP Tereszewo Jarosław Borkowski, ksiądz Dziekan Dekanatu Kurzętnik Andrzej Ziegert, ksiądz proboszcz Tomasz Żynda, dyrektor szkoły Wioletta Kozłowska, Dominika Dworznikowska nauczycielka naszej szkoły, przedstawicielka rady rodziców Jagoda Pokojska oraz uczennice klasy VII Julia Brzóskiewicz i Tatiana Pokojska.
Na zakończenie głos zabrał Pan Piotr Piątek, który zaznaczył ważność wartości płynących z Pisma Świętego i zachęcał do częstego sięgania po Nie, szukając odpowiedzi na pytania zadawane sobie przez każdego z nas w codziennym życiu.

Gminny Turniej Wiedzy “Czujemy się bezpiecznie”.

13 marca w Przedszkolu Samorządowym w Tereszewie odbył się Gminny Turniej Wiedzy “Czujemy się bezpiecznie” dla dzieci sześcioletnich. Do turnieju przystąpiły cztery drużyny reprezentujące oddziały przedszkolne ze szkół na terenie Gminy Kurzętnik: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Podczas turnieju przedszkolaki rozwiązywały zadania związane z bezpieczeństwem: zagadki, znaki drogowe, numery alarmowe, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię a na koniec musiały wykonać pracę plastyczną na wylosowany temat o bezpieczeństwie. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: pani Dorota Paszkowska – pielęgniarka oraz pan Leszek Zagórski- strażak. Po rozwiązaniu zadań przyznano następujące miejsca.

  1. Tereszewo
  2. Brzozie Lubawskie
  3. Marzęcice oraz Kurzętnik.

Drużyna która zajęła 1 miejsce awansowała do etapu powiatowego.
Należy jednak podkreślić, że wszystkie biorące udział w turnieju sześciolatki zachwycały dużą wiedzą w zakresie znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, dyplomy i puchar. Dziękujemy za udział.


KARTKA DLA SENIORA

Szkolny Klub Wolontariatu po raz kolejny zorganizował przedświąteczną akcję KARTKA DLA SENIORA.
W imieniu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie członkowie Klubu dziękują uczniom i dzieciom przedszkolnym za wykonanie przepięknych wielkanocnych kartek i złożenie seniorom świątecznych życzeń:)