Hymn szkoły

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

W TERESZEWIE

 

1.Dzisiaj szkoło za rękę nas prowadź,

byśmy zdobyli wiedzy fundament.

Potrafili stąpać po trudnych drogach,

gdy opuścimy kiedyś mury twe.

 

Ref.: Ojczyzna nasza musi być z nas dumna,

bo w młodych rękach jasna przyszłość jest.

Więc nasza młodość niech się budzi.

Uczymy się dzisiaj służyć jej.

 

2.My chcemy stać się mądrym pokoleniem,

więc uczy się pilnie każdy z nas.

Bo naszym celem jest piękna ojczyzna,

więc dbajmy o nią wszyscy wraz.

 

Ref.: Ojczyzna …2x