Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

Rok szkolny 2022/2023

Lp. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1.         Lidia Kowalska-Wetzel Biologia, chemia, przyroda, geografia
2.         Marta Pączkowska Edukacja przedszkolna
3.         Barbara Rogowska WICEDYREKTOR, Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, język angielski
4.         Dorota Barska Logopeda szkolny, rewalidacja
5.         Grzegorz Mickiewicz w-f, zajęcia techniczne, informatyka
6.         Iwona Wyszyńska j.polski, historia, w-f, WOS
7.         Dominika Dworznikowska Matematyka
8.         Kamila Knowska Edukacja przedszkolna, informatyka
9.         Lucyna Wiśniewska j. polski, historia, WOS, BIBLIOTEKARZ
10.     Justyna Drzewińska Psycholog szkolny
11.     Monika Weisgerber Muzyka, chór szkolny
12.     Anna Szczawińska Edukacja wczesnoszkolna, świetlica
13.     Rafał Maron fizyka
14.     Tomasz Chała Język angielski
15.     Ks. Tomasz Żynda religia
16.     Wioletta Kędziorska Język rosyjski
17.     Wioletta Kozłowska DYREKTOR SZKOŁY, Religia
18.     Zyta Rogowska Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, edukacja przez szachy, zajęcia kształtujące kreatywność
19.     Barbara Rolkowska Nauczyciel wspomagający, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka
20.     Wiesława Lewandowska Nauczyciel wspomagający, wychowanie do życia w rodzinie
21.     Arkadiusz Kamiński Edukacja dla bezpieczeństwa
22.     Katarzyna Wyrostek

doradztwo zawodowe