Podsumowanie pierwszego półrocza Roku Szkolnego 2023/2024

W dniu 17 stycznia 2024r w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie odbył się Apel podsumowujący I śródrocze roku szkolnego 2023/2024. Naszą szkołę w tym dniu odwiedził Komisarz Gminy Kurzętnik p. Piotr Piątek, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Kurzętnik p. Mariusz Zieliński oraz p. Jolanta Haska kierownik Referatu Oświaty.
Pani Dyrektor po powitaniu gości przedstawiła wyniki klasyfikacji śródrocznej szkoły oraz pogratulowała uczniom wyróżniającym się w nauce. Podziękowała też wszystkim zaangażowanym uczniom, rodzicom i nauczycielom w przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz pogorzelców z Nielbarka, które w naszej szkole się odbywają.
Tradycją Gminy Kurzętnik jest przyznawanie Stypendiów Naukowych Wójta Gminy Kurzętnik. Pan Komisarz przed przystąpieniem do wręczania wyróżnień pogratulował wysokich wyników w nauce oraz życzył wszystkim udanych ferii.
Nagrodzeni uczniowie klas IV – VIII:
Klasa IV
Derych Krzysztof
Kogut Tomasz
Pokojski Fabian
Szczawiński Filip
Klasa V
Kamińska Zuzanna
Komorowska Kamila
Kroplewska Lena
Lulińska Amelia
Tomaszewska Wiktoria
Zimnicka Natalia
Suchocka Wiktoria
Wrzosek Batrosz
Klasa VIa
Cieszewska Julia
Klasa VIb
Krupska Magdalena
Wietecha Magdalena
Klasa VII
Gronowska Martyna
Kozłowski Kamil
Mucha Konrad
Klasa VIII
Kopistecka Adrianna
Wyrostek Ksawery
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2024
składa
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im.Kawalerów Orderu Uśmiechu
Wioletta Kozłowska
wraz z nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi.

Pomagamy !!!

6 św grudnia przekazaliśmy karmę oraz koce na rzecz Schroniska dla Zwierząt REKSIO w Brodnicy. Karma została ofiarowana przez naszych uczniów oraz zakupiona za fundusze zebrane podczas charytatywnej dyskoteki.
Pomagajmy !!!

Święto Odzyskania Niepodległości

Odzyskanie Niepodległości świętuje się hucznie w całej Polsce. Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie obchodzono 9 i 10 listopada. Pierwszego dnia odbyła się uroczysta akademia przybliżająca minione wydarzenia przygotowana przez uczniów klasy VIa oraz chórek szkolny. Uczniowie w montażu słowno – muzycznym przeprowadzili uczestników przez ważne dla naszego kraju wydarzenia historyczne. Apel był niesamowitą lekcją historii w 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Drugiego dnia cała społeczność szkolna i przedszkolna zebrała się o godzinie 11:11w centralnym miejscu wsi i uroczyście odśpiewała Hymn Narodowy włączając się w ogólnopolską akcję #SzkołaDoHymnu. Uczniowie przygotowali na to wydarzenie biało – czerwone kotyliony i chorągiewki. Starsi nieśli flagi państwowe.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział ww. wydarzeniach.