Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

 

I Oliwia Tomaszewska, Aleksandra Wyrostek, Paweł Stępień
II Nicola Lewalska, Filip Wireński,Nikola Zagórska