Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Anna Jakubowska

Zastępca: Natalia Warszykowska

Sekretarz: Beata Wyrostek

Skarbnik: Małgorzata Wardowska