Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2021/2022

Opiekun – p.Iwona Wyszyńska

Przewodniczący: Paweł Stępień

Zastępca: Kacper Ząbkiewicz

Sekretarz: Oliwia Tomaszewska

Skarbnik: Agata Bejer