Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022

Przedmiot Podręcznik
Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
RELIGIA
Wychowanie przedszkolne
„Jesteśmy Dziećmi Boga”

Władysław Kubik WAM AZ-03-01/10-KR-1/11
Religia
klasa I JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA – Zeszyt ucznia – Nowa Podstawa Programowa
Ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowej Władysław Kubik WAM AZ-11-01/10-KR-1/11
Religia
Klasa II „Kochamy Pana Jezusa”
podręcznik + ćwiczenia Władysław Kubik WAM AZ-12-01/10/KR-1/12
Religia
Klasa III „Podręcznik: Przyjmujemy Pana Jezusa (nowa podstawa programowa) + Ćwiczenia Władysław Kubik WAM AZ-13-01/10-KR-14/13
Religia
Klasa IV Podręcznik: Zaproszeni przez Boga – 2012 (nowa podstawa programowa) Zbigniew Marek SJ ( red.) WAM AZ-21-01/10-KR-2/12
Religia
Klasa V Podręcznik: Obdarowani przez Boga – 2013 (nowa podstawa programowa) Zbigniew Marek SJ ( red.) WAM AZ-22-01/10-KR-5/13
Religia
Klasa VI Przemienieni przez Boga -2014 (nowa podstawa programowa) Zbigniew Marek WAM Księża Jezuici AZ-23-01/10-KR-1/14
Religia
klasa VII Jezus uczy i zbawia Zbigniew Marek WAM Księża Jezuici AZ-31-01/10-KR-2/12
Religia
Klasa VIII Jezus działa i zbawia Zbigniew Marek WAM Księża Jezuici