3 marca na ręce pani pielęgniarki Doroty Paszkowskiej, pracującej na Oddziale Dziecięcym Powiatowego Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu przekazali inhalator, termometr bezkontaktowy i dwa termosy, które zostały zakupione ze środków zebranych podczas dyskoteki szkolnej. Mamy nadzieję, że będą służyć długo i bezawaryjnie.