Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

Ostatni dzwonek roku szkolnego 2022/2023 zabrzmiał w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie.
W uroczystym apelu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Piotr Piątek- Wójt Gminy Kurzętnik, kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy Kurzętnik – pani Jolanta Haska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Emilia Lewica, dyrektor – pani Wioletta Kozłowska, wicedyrektor – pani Barbara Rogowska oraz nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji, obsługi.

Podczas uroczystości uczniowie zostali nagrodzeni Stypendiami Wójta Gminy Kurzętnik za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. Wyróżniający się uczniowie otrzymali również nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców a najlepsi sportowcy medale. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

Tradycją szkoły jest przyznawanie Tytułu Przyjaciel Szkoły, w kończącym się roku szkolnym ten tytuł otrzymał Pan Piotr Piątek oraz Pani Emilia Lewicka. Gratulujemy i dziękujemy!

Rodzice Absolwentów wyróżniających się w nauce zostali uhonorowani Listami Gratulacyjnymi z rąk Pani Dyrektor i Pana Wójta.
Dzisiejszy apel był także czasem wspomnień i refleksji a także planów na przyszłość, nie zabrakło podziękowań i życzeń.
Wszystkim uczniom życzymy udanych, słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.