Pasowanie na ucznia

7.11. 2023r. to ważna data w życiu pierwszoklasisty. W tym dniu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Najpierw występ pierwszaków przed zgromadzoną na sali całą społecznością szkolną oraz zaproszonymi gośćmi: Kierownik Referatu Oświaty panią Jolantą Haska, Dyrektor Banku PKO BP S.A. w Nowym Mieście Lubawskim panią BarbarąMederską. Potem mały egzamin przygotowany dla nich przez Samorząd Szkolny. Po zdaniu egzaminu pierwszoklasiści złożyli Ślubowanie i zostali uroczyście pasowani na ucznia przez Dyrektora Szkoły panią Wiolettę Kozłowską. 

Z okazji tego święta pierwszoklasiści zostali obdarowani upominkami od Urzędu Gminy, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Szkolnej Kasy Oszczędności. 

Po skończeniu uroczystości Pasowania na ucznia  nastąpiło  ogłoszenie wyników XX Powiatowego Konkursu Plastycznego Promującego Działalność SKO i PKO i wręczenie nagród. 

Kat. Klas 1-2 

1. Rita M. SP Tereszewo

2. Szymon W. SP Tereszewo 

3. Julia W. SP Marzecice

Wyrożnienie

Wiktor O. SP Tereszewo 

Michalina G. SP Marzęcice

Natalia K. SP Tereszewo

Kinga E. ZS Bratian

Kat. Klas 3-4

1. Hubert K. SP Tereszewo

2. Karolina G. ZS Marzęcice 

3. Kornelia W. ZS Bratian

Wyrożnienie

Marcelina P. ZS Bratian

Kat. Klas 5-6

1. Natalia Z. SP Tereszewo

2. Alicja G. SP Tereszewo

Wyrożnienie

Zuzanna K.

Po uroczystości było miłe spotkanie gości, rodziców i dzieci na poczęstunku, który przygotowali rodzice.