Podsumowanie pierwszego półrocza Roku Szkolnego 2023/2024

W dniu 17 stycznia 2024r w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie odbył się Apel podsumowujący I śródrocze roku szkolnego 2023/2024. Naszą szkołę w tym dniu odwiedził Komisarz Gminy Kurzętnik p. Piotr Piątek, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Kurzętnik p. Mariusz Zieliński oraz p. Jolanta Haska kierownik Referatu Oświaty.
Pani Dyrektor po powitaniu gości przedstawiła wyniki klasyfikacji śródrocznej szkoły oraz pogratulowała uczniom wyróżniającym się w nauce. Podziękowała też wszystkim zaangażowanym uczniom, rodzicom i nauczycielom w przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz pogorzelców z Nielbarka, które w naszej szkole się odbywają.
Tradycją Gminy Kurzętnik jest przyznawanie Stypendiów Naukowych Wójta Gminy Kurzętnik. Pan Komisarz przed przystąpieniem do wręczania wyróżnień pogratulował wysokich wyników w nauce oraz życzył wszystkim udanych ferii.
Nagrodzeni uczniowie klas IV – VIII:
Klasa IV
Derych Krzysztof
Kogut Tomasz
Pokojski Fabian
Szczawiński Filip
Klasa V
Kamińska Zuzanna
Komorowska Kamila
Kroplewska Lena
Lulińska Amelia
Tomaszewska Wiktoria
Zimnicka Natalia
Suchocka Wiktoria
Wrzosek Batrosz
Klasa VIa
Cieszewska Julia
Klasa VIb
Krupska Magdalena
Wietecha Magdalena
Klasa VII
Gronowska Martyna
Kozłowski Kamil
Mucha Konrad
Klasa VIII
Kopistecka Adrianna
Wyrostek Ksawery