Akcja Charytatywna – Pomoc pogorzelcom z Nielbarka w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie została podsumowana. Udało nam się zgromadzić kwotę 2300,00 zł, którą przekazaliśmy Pani Iwonie Kopaczewskiej. Dziękujemy wszystkim za okazane serce i włączenie się do akcji. Nasza szkoła jest otwarta na pomoc drugiemu człowiekowi w myśl dewizy: Dobrze jest pomagać! bo Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Akcję koordynował Samorząd Uczniowski.