Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego

Dnia 21 kwietnia 2023r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Narodowego Czytana Pisma Świętego, w tym roku mottem były słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu do Koryntian z rozdziału 11: „Czy chcecie gardzić Kościołem Boga” a księgą Pisma Świętego wybraną do tegorocznego czytania: Ewangelia wg św. Jana., aby w jej świetle lepiej odkrywać, w jaki sposób Ojciec, Syn i Duch święty budują Kościół mocą Słowa Bożego, które od Boga pochodzi, a objawione zostało w pełni przez Jezusa Chrystusa i do dzisiaj niesie ludziom Ducha rodzącego w nich zbawczą wiarę. Wybrane fragmenty Ewangelii wg św. Jana przeczytali nam: Komisarz Gminy Kurzętnik Piotr Piątek, prezes OSP Tereszewo Jarosław Borkowski, ksiądz Dziekan Dekanatu Kurzętnik Andrzej Ziegert, ksiądz proboszcz Tomasz Żynda, dyrektor szkoły Wioletta Kozłowska, Dominika Dworznikowska nauczycielka naszej szkoły, przedstawicielka rady rodziców Jagoda Pokojska oraz uczennice klasy VII Julia Brzóskiewicz i Tatiana Pokojska.
Na zakończenie głos zabrał Pan Piotr Piątek, który zaznaczył ważność wartości płynących z Pisma Świętego i zachęcał do częstego sięgania po Nie, szukając odpowiedzi na pytania zadawane sobie przez każdego z nas w codziennym życiu.